Joulesuhde, lahjomaton kriteeri!

17.6.2021

Ympäristöstä huolehtivassa ajattelussa otetaan huomioon kaiken. Nykyinen ilmastopolitiikka on näpertelyä ja epärehellistä, koska toimenpiteet perustuvat osaoptimointiin.

Sähköauto

Sähköauton edullisuutta todistellaan energiahyödyllä, vaikka se kuljettaa ylimääräistä taakkaa, akkua. Ydinsähköä tuodaan Venäjältä. Ydinenergiaan tukeutuminen voi tulla kalliiksi.

Sähköautojen renkaiden ja muiden kuluvien osien kustannukset unohtuvat, samoin tiestön rakentamisesta ja hoidosta aiheutuvat menot. Sähköautoistumisen tavoitteena on kulutuksen kasvu. Todellinen ratkaisu on autoliikenteen vähentäminen.

Joulesuhde – avain ratkaisuihin

Joulesuhteen esittelin Liikuntatieteellisen seuran seminaarissa 30 vuotta sitten: ”Suurin uhka on ympäristön tuhoutuminen. Sen suurin syy on liiallinen energian käyttö. Yhteiskunnan tulee edistää toimintoja, jotka säästävät energiaa tai eivät ainakaan edistä energian tuhlausta. Liikuntapolitiikan tulisi tukea lajeja, joissa on korkea joulesuhde.” Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 116.

Joulesuhde, JS = Liikunnassa käytetyn energian suhde siihen energiaan, joka tarvitaan liikuntamuodon mahdollistamiseen. Se on ”hyötysuhde” ja järkevyyden mitta. Joulesuhde on yksinkertainen työkalu, kun arvioidaan liikuntamuodon haitallisuutta.

Korkea joulesuhde on kävelyssä, joka alkaa kotiovelta. Alhainen joulesuhde on golfissa. Nollaan joulesuhde painuu moottoriurheilun katsojalla.  Kun lennetään kävelyä harrastamaan Itävallan Alpeille, romahtaa joulesuhde.

Synaptoreissa käsitellään joulesuhdetta tarkemmin. Joulesuhde soveltuu ympäristövaikutusten tarkasteluun muutenkin. Puiden pilkkomisessa on korkea joulesuhde: liikuntamuoto tuottaa energiaa!.

Lue Synaptorista nro 6/2021 koko artikkeli.

*