Sosiaalinen tuki nopeasti, ilman pyörittelyä

16.1.2022

Sote-uudistuksen ensimmäiset kirjaimet ovat s ja o, joiden alkuperä on ”sosiaali”. Aiheesta käydyissä keskustuissa sosiaalinen tuki on jäänyt vähälle. Niin kuin tässä listassa, joka ei sinänsä ole tärkeysjärjestys, mutta kumminkin, numerolle 9. Sairaudet ja sosiaalitoimen palvelut liittyvät yhteen.

Sairastumiseen liittyy usein ihmisen taloudellisen tilanteen heikentyminen, jota sosiaalitoimen neuvonnalla ja suoranaisella rahallisella tuella koetetaan kohentaa. Pahimmillaan toimeentulo voi tyssätä kokonaan, ja elämisen tavalliset kustannukset jatkuvat. Tilanne voi vaikeuttua yllättävän nopeasti, sillä harvoilla tavallisilla ihmisillä on rahaa varastossa pahojen päivien varoiksi.

Joskus sairauden perusteella maksettavista etuisuuksista tehtävät päätökset viivästyvät. Voi olla, että lääkärin työkyvyttömyyslausunto viipyy, ja niinkin saattaa käydä, että lausunnon perusteella ei tehdä päätöstä sairausajan korvauksesta.

Lääkäri vain ehdottaa jotakin, hän ei määrää päätöstä. Omat hankaluutensa koituvat siitä, että Kelassa ja muissa vakuutusyhtiöissä työkyvyttömyyslausuntojen käsittely kestää joskus pitkään. Mielenterveyden ongelmissa etuisuuden tarvitsija ei mahdollisesti ole pätevä byrokraatti, joka osaa täyttää outoja kaavakkeita.

Harvoin sosiaalisen tuen tarvitsija ennakoi hankalan tilanteensa, vaan monet ongelmat kaatuvat päälle samaan aikaan, ja koko elämä tuntuu kaoottiselta. Sehän ei hänen toimintakykyään lisää eikä sairaudesta toipumista edistä. Hän tarvitsee sosiaalityöntekijän apua.

Yksi esimerkki nopeasti ilmaantuvasta avun tarpeesta on alaikäisen lapsen huostaanotto. Sen välttämättömyys voi syntyä muutamassa tunnissa, kun vanhemmat menettävät kykynsä huolehtia lapsesta.

Monet sosiaalitoimen ammattitehtävät ovat henkisesti raskaita. Työntekijään voi kohdistua asiakkaiden ristiriitaisia vaatimuksia, ja hän itse voi joutua umpikujaan ymmärtäessään tilanteen oikein, mutta laki ja säännöt määräävät toimimaan toisin. Alan työntekijät tarvitsevat tukea jaksamiselleen.

Jyrki Joensuu

Tämä artikkeli käsittelee Ihmisen soten teemaa 10, Synaptorin soten erikoisnumerossa s. 10. Kaikki 10 teesiä (tai 11) ovat luettavissa Synaptori 1/2022

https://www.synaptori.com/wp-content/uploads/2022/01/synaptori1_2022_netti.pdf

*