Ihmisten sotessa mielen terveys

16.1.2022

Henkiseen hyvinvointiin tai pahoinvointiin vaikuttavat niin monet tekijät, että mahdotonta on aihetta käsitellä tyhjentävästi. Esimerkiksi, nuorten ihmisten yksinäisyyden kokemus länsimaissa on lisääntynyt vuoden 2012 jälkeen.

Mitä erikoista tapahtui vuonna 2012? Löytyy yksi yhteinen ilmiö. Niin sanotut älykännykät levisivät laajasti käyttöön. Maailman onnellisimman kansan, suomalaisten yleisin työkyvyttömyyden syy ny- kyisin on mielenterveyden menetys.

Suuri enemmistö suomalaisista voi psyykkisesti hyvin, jos ei oteta työn rasituksia huomioon. He eivät tarvitse psykiatrisia palveluita. Perusterveillä ihmisillä masennukset ja ahdistukset menevät itsestään ohitse. Kaikki psyykkiset oireet eivät edellytä hoitoa; ne kuuluvat elämään.

Lasten ja nuorten psyykkiset vaikeudet ovat yhteiskunnassa lisääntyneet. Yksi mahdollinen syy on ehjän perheen, kodin antaman selkeyden ja turvallisuuden vähentyminen lapsen herkässä kehityksen vaiheessa.

Sote ei opeta vanhemmille järjestyksen ja sääntöjen noudattamisen tärkeyttä. Ne pitäisi omaksua omilta vanhemmilta, kulttuurista, arvomaailmasta. Soten keinoilla vain korjataan elämän henkisten eväiden puutteiden seurauksia, psyykkisiä sairastumisia.

Sote tuskin pystyy palauttamaan perheen arvostusta. Perheestä sanottiin muutama vuosikymmen sitten, että se on yhteiskunnan perusyksikkö. Sen aseman heikentymisen huonot seuraukset aihettuavat sotelle omanlaisensa ison urakan.

1980-luvulla kaavailtiin neuvoloiden muuttamista henkisen hyvinvoinnin kehittäjiksi niiden perinteisten toimintojen lisäksi. Se olisi ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan, eikä tuo mahdollisuus ole poissuljettu, vaikka neuvoloita on lähipalveluiden poistamisen hengessä lopetettu. Toisilleen läheisten ihmisten pärjääminen arkielämässä ja vaikeissa tilanteissa edellyttää yksilöiden oman elämän hallintaa.

Pitäisi oppia olemaan ihmisiksi. Kasvattajan roolia on työnnetty kouluille, mutta niillä on kasvavia vaikeuksia perustaitojen (lukeminen, laskeminen) opettamisessa. Osaamattomat nuoret syrjäytyvät helposti. Seuraukset ovat henkisiä. Päihteistä etsitään iloa. Viihdeteollisuuden valtava vaikutus suuntautuu eniten väkivallan opettamiseen kuin ihmissuhteiden hallintaan.

Sote ei voi estää nuoria nauttimasta tappamispelien riemuista, joita tekee mieli kokeilla käytännössäkin sitten. – Jossain on selitys nuorten kammottaville väkivaltarikoksille, joita ei ikimaailmassa olisi kukaan tehnyt 20-30 vuotta sitten.

Yhteiskunnan päihdemyönteinen politiikka aiheuttaa vaativia korjaavia toimia, joiden tarpeelle ei loppua näy. Poliitikkojen pitäisi luopua tavoitteista lisätä huumeiden käyttöä. Yhteiskunta tuottaa mie- lenterveyden hoitamisen tarpeita, joita tyydyttämään tarvitaan yhä enemmän resursseja.

Jyrki Joensuu

Tämä artikkeli käsittelee Ihmisten soten 8. teesiä. Synaptorin Soten erikoisnumerossa s. 8. Kaikki 10 Ihmisten soten teesiä luettavissa Synaptori 1/2022

https://www.synaptori.com/wp-content/uploads/2022/01/synaptori1_2022_netti.pdf

*