Yrittäjyys Ihmisten sotessa

14.1.2022

Suuret tautifirmat, niin sanotut terveysjätit tavoittelevat toiminta-alueillaan ylivoimaista asemaa, monopolia. Aito kilpailu heikentää heidän rahallisia voittojaan. Kilpailun puuttuessa palvelun laatua voidaan heikentää.
Kun monopolin hallitessa palvelun ostajalla, esimerkiksi hyvinvointiyhtymällä ei ole valinnanvaraa, sille kaikki kelpaa. Järjellinen palveluiden ostaja ei missään tapauksessa päästä voittoa tavoittelevaa liikeyritystä monopoliasemaan.
Miten tästä tilanteesta ystävällisesti sanoisi Päijät-Hämeessä? Oli hirmuinen kiire pystyttää Harjun terveys. Miksi?
Laissa sanotaan todella tyhmästi, että hyvinvointialueella pitää pysyä riittävästi omaa toimintavalmiutta. Riittävästi on 1 % vai 51 %, ja mistä?
Hoitajamitoituksissa määrättiin aikoinaan tarkat numerot, vaikka siinä ”riittävyyden” määrittäminen ei ole aina helppoa, mutta pyrkimys täsmällisyyteen kumminkin.
Hyvinvointialueella säilyy palveluiden tarjoamisesta vastuu joka tapauksessa.
Kuvitellaan, että palveluita ulkoistetaan ylen määrin, ja palveluiden tuottaja tekee konkurssin, mitä tapahtuu? Joudutaan pahaan pulaan.
Jotta siltä vältytään, Hyvinvointiyhtymä suostuu maksamaan ostopalvelusta enemmän, mutta siitä ei tarvitse kantaa huolta, koska kyseessä ovat veronmaksajien rahat, siis rajattomat.
Jos palvelun tuottaja ei pysty noudattamaan sopimusta, se täytyy vain hyväksyä, kun vaihtoehtoja ei ole. Oikeudessa voidaan riidellä korvauksista, mutta prosessi ei hoida potilaita.
Terve kilpailuasetelma säilyy, kun monet pienet ja keskisuuret terveyspalveluyritykset huolehtivat hyvinvointiyhtymän ostopalveluista.
Päijät-Hämeessä erittäin yritysvihamielinen ratkaisu esti tällaisen vapaan markkinatalouden hengen mukaisen vaihtoehdon.
Mitä yrittäjyyteen tulee, omaishoitajat ovat kevytyrittäjiä. He ovat erittäin taloudellinen ratkaisu hoidon tarpeiden tyydyttämisessä. Jos heihin asennoiduttaisiin yrittäjinä, voisi syntyä hieman isompia pienyrityksiä.
On sentään alettu tajuamaan, että omaishoitajien jaksamiseen kannattaa satsata.

Jyrki Joensuu

Lue kaikki Ihmisten Soten 10 ohjetta synaptorin Soten erikoisnumerosta  Synaptori 1/2022

https://www.synaptori.com/wp-content/uploads/2022/01/synaptori1_2022_netti.pdf

 

*